SI

/

EN

Slovenski šolski muzej

Slovenski šolski muzej je eden najstarejših nacionalnih muzejev na Slovenskem (ustanovljen 1898).

Stalna razstava v nekdanji uršulinski šoli je prikaz bogatih pričevanj razvoja šolstva od prvih znanih začetkov na naših tleh do današnjih dni. Vsebino oživljajo ambientalne postavitve, makete, zvočni, računalniški in filmski prikazi ter stari šolski razred, s prikazom »žive igre zgodovine«.

V Slovenskem šolskem muzeju že skoraj 20 let (od 1999) obiskovalcem omogočamo izjemno izkušnjo, da na muzejskih učnih urah sami začutijo
vzdušje nekdanje šole. Časovni stroj obiskovalce odpelje v različna zgodovinska obdobja, kjer doživijo pouk, kakršnega so imeli šolarji v preteklosti.

Zakaj so muzejske učne ure tako privlačne za naše obiskovalce?

V letošnjem letu smo obeležili že kar 6500. izvedbo učne ure. Muzejske učne ure namreč predstavljajo poseben izkustveni dogodek o
zgodovini šolstva, kjer gre za preplet spontanega učenja in zabave. Vsebine učnih ur so prirejene po starih učnih načrtih za določeno starostno
skupino, scenarije zanje pripravljajo kustosi muzeja v sodelovanju z izvajalci učnih ur. Sedeti v stari šolski klopi pred gospodično učiteljico ali gospodom
učenikom s strogim glasom, ki sta oblečena po šolski modi preteklega časa, z obvezno šibo v roki, je povsem svojevrstno doživetje.
Nenadoma se znajdeš v šolskem razredu, kjer veljajo druga pravila, kjer ni dovoljeno klepetati, kjer je priporočljivo sedeti vzravnano,
odgovarjati pa stoje s celimi stavki, če ne želiš klečati v kotu na koruzi ali si oprtati lesenega osla na hrbet, kakor so kaznovali učence nekoč.
Tako se ustvari posebno vzdušje.! Mladim je zanimivo primerjati tak pouk in  čiteljico oz. učitelja s svojimi v sedanji šoli. Starejše obiskovalce pa zajame
nostalgija po šoli in se jim utrne kakšna vesela ali tudi malo manj vesela prigoda iz lastnih šolskih dni.

- PRVA TRIADA
Stara šola za najmlajše  posebej za učence 1. in 2 razredov
Učna ura iz leta 1865 v ljudski šoli  - NEDELJSKA ŠOLA branja, pisanja, računanja in petja

- DRUGA TRIADA
Učna ura iz leta 1907 – Prirodopis: DOMAČA MAČKA
Učna ura iz leta 1926 - ROČNA DELA: Prišijmo si gumb!
Učna ura iz leta 1901 - CESARSKA PESEM

- DRUGA IN TRETJA TRIADA, SREDNJEŠOLCI
Učna ura iz leta 1907 – LEPO VEDENJE
Učna ura iz leta 1930 – LEPOPIS
Učna ura iz leta 1905 - RAČUNSTVO
Učna ura v ANTIČNI EMONI
Učna ura iz leta 1932 -  HIGIENA
Učna ura iz leta 1932 - TELOVADBA / "Zdrav duh v zdravem telesu"

- TRETJA TRIADA, SREDNJEŠOLCI
Učna ura iz leta 1811 iz časa Ilirskih provinc - VODNIKOVA ŠOLA
Učna ura iz leta 1900 v ljudski šoli  - FIZIKA

- Za TUJCE
Učna ura za tujce / Old School lesson for Foreigners
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Slovenski šolski muzej pripravlja občasne razstave z zanimivimi spremljevalnimi prireditvami, knjižnica muzeja pa tudi omogoča ugodne možnosti za delo.

Knjižnica Slovenskega šolskega muzeja
Knjižnica slovenskega šolskega muzeja, ki je svoja vrata odprla že leta 1898, je specialna knjižnica, ki hrani knjige s področja šolstva, vzgoje in izobraževanja ter s področja šolske in obče zgodovine. Leta 2004 je bila v celoti izpeljana prenova, arhiv knjižnice pa se je do danes precej povečal in obsega preko 50.000 enot gradiva. Arhiv tvorijo učbeniki za vse učne predmete in za vse vrste šol na slovenskem etničnem ozemlju, pedagoški in strokovni tiski, mladinske revije in literatura, ki so jo uporabljali v šolah, poleg tega pa tudi publikacije, ki obravnavajo šolska in vzgojna vprašanja. Nadalje zbiramo knjige učiteljskih in profesorskih knjižnic, pomožne učbenike za posamezne predmete, zgodovinske in druge revije, ki so potrebne za študij šolstva in pedagogike. Poleg tega zbiramo tudi dela, ki so jih napisali slovenski prosvetni delavci. Najstarejša knjiga v naši knjižnici je učbenik, ki sodi med inkunabule, ta izraz označuje knjigo, ki je bila natisnjena pred začetkom 16. stol. Učbenik je izšel leta 1468 in nosi naslov Rudimenta grammatices, torej Osnove slovnice. Publikacije v naši knjižnici pridobivamo z nakupi, darovi, obveznimi izvodi in zamenjavami. Posebno pozornost posvečamo učnim načrtom, šolskim zakonom in šematizmom šol, učiteljskim imenikom, letnim poročilom šol, koledarjem, predvsem pa učbenikom, ki so jih rabili v šolah v preteklosti. Vse publikacije, ki jih hranimo, pa so namenjene čitalniški uporabi. Med dosedanjimi obiskovalci je veliko univerzitetnih profesorjev in študentov, pa tudi drugih raziskovalcev, ki zbirajo podatke o šolstvu na Slovenskem, preučujejo vprašanja vzgoje in pouka, iščejo gradivo za strokovne izpite in nadaljnje izobraževanje. Nemalo pa je tudi starejših obiskovalcev, ki pridejo v našo knjižnico po svoje šolske spomine. Ti se obiskovalcem zarišejo pred oči, ko odprejo čitanko, ali berilo, ki so ga uporabljali v začetnih razredih osnovne šole. V naši knjižnici se večkrat odvijajo tudi ne povsem knjižnični dogodki. Večkrat na leto poteka v knjižnici odprtje muzejske razstave in glede na obisk v zadnjih letih, postaja tudi ta, največji prostor v muzeju, premajhen. Knjižnica večkrat postane tudi prostor za različna srečanja. Sem sodijo sestanki kolektiva zaposlenih v muzeju, muzejskega sveta, uredniškega odbora naše revije Šolska kronika, sestanki podružničnih šol in še nekaterih skupin, povezanih bodisi z muzejsko, bodisi s šolsko dejavnostjo. Knjižnica je odprta vsak delavnik med 9. in 13. uro, vse, ki jih zanima karkoli v zvezi z zgodovino šolstva na Slovenskem pa vabim, da se oglasijo pri nas, kjer jih bomo z veseljem sprejeli in jim postregli s kakšno knjigo.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stalna razstava Šola je zakon!

Izobraževanje in vzgoja na Slovenskem skozi čas

 

Ob odprtju nove stalne razstave v prenovljenih prostorih Slovenskega šolskega muzeja


Slovenski šolski muzej že več kot 120 let skrbi za slovensko šolsko dediščino, ki je tesno prepletena s širšim kulturnim, družbenim in zgodovinskim dogajanjem na Slovenskem. Kustosi in drugi sodelavci si prizadevamo, da bi dediščino z inovativnimi pristopi in novimi izraznimi sredstvi približali javnosti na novi stalni razstavi. Ker je stalna razstava osrednji projekt vsakega muzeja, je v njeno postavitev vloženo celotno strokovno znanje, s katerim sledimo sodobnim muzeološkim usmeritvam in zadnjim spoznanjem pedagoško-zgodovinske znanosti.

Stalna razstava Šola je zakon! obiskovalcu predstavi izobraževanje in vzgojo na Slovenskem po obdobjih, od prazgodovine do današnjih dni. Zlasti od razsvetljenega absolutizma naprej so vsebino šolskega pouka in celoten šolski sistem urejali državni šolski zakoni. Vladarica Marija Terezija je šolstvo podržavila in izdala prvi državni osnovnošolski zakon (1774), s katerim so med drugim vpeljali splošno šolsko obveznost za vse otroke od 6. do 12. leta starosti. Ker je šola tudi nenehen pretok znanj in številnih doživetij, je danes v zavesti ljudi, še posebno mladih, nepogrešljiva in v njihovem vsakdanjem jeziku zares zakon!

Od temeljnih značilnosti izobraževanja in vzgoje, zbranih v vidnem polju obiskovalca, razstava vodi k interaktivnemu raziskovanju in natančnejšemu iskanju podatkov ter dodatnemu poglabljanju znanja na zastrtih ravneh razstavnih vsebin. Nivojska upodobitev šolskih prizorov, ilustracije vsakdanjega življenja, igrače, zvoki in glasba, pedagoške misli, makete in ambientalna postavitev oživljajo duha časa in življenjski utrip šole v vsakem obdobju posebej.

Osnovni oblikovni koncept razstave temelji na veliki, dolgi črni šolski tabli, ki ji nasproti stoji dolga šolska klop. A tabla vendarle ni navadna šolska tabla, ampak se iz nje, kot pri kakšni čudežni omarici, odpirajo lopute, velika in majhna vrata ter predali, ki pripeljejo do številnih podatkov in mikavnih zgodb, do arhivskega gradiva in dokumentov, tudi do zanimivih predmetov iz šolske preteklosti na slovenskih tleh. Ob starih vzgojnih metodah in takratni učni snovi pa vsebine s stalne razstave najbolj oživijo na učnih urah; te imajo v stari učilnici z živo igro zgodovine že več kot 20-letno tradicijo in omogočajo neposredno doživetje s poukom v preteklosti. 

Šolska doba je med drugim doba otroštva, mladosti in odraščanja. Obisk nove stalne razstave v Slovenskem šolskem muzeju je zato tudi popotovanje v mladost in v spomine na šolo, ki so za vsakogar edinstveni in neponovljivi. 

Razstava je plod skupinskega dela kustosov, drugih zaposlenih v Slovenskem šolskem muzeju in zunanjih sodelavcev: arhitektov, oblikovalcev, drugih strokovnjakov za muzejske razstave in obrtnikov, ki so vsak po svoje pripomogli k njeni vsebinski, oblikovni, prostorski in avdio-vizualni podobi.

Postavitev stalne razstave Šola je zakon! je omogočilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Lepo vabljeni in dobrodošli na ogledu nove stalne razstave v Slovenskem šolskem muzeju.

Ključne besede:

school

museum

history

zgodovina

zgodovinašolstva

šolskimuzej

schoolmuseum

schoolrules

Informacije

Naslov:

Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Telefon:

+386 1 251 30 24, +386 31 299 676

E-pošta:

uprava@solskimuzej.si; pr...

Odpiralni čas

Ponedeljek

08:00 - 16:00

Torek

08:00 - 16:00

Sreda

08:00 - 16:00

Četrtek

08:00 - 18:00

Petek

08:00 - 16:00

Vstopnina

Odrasli

6 EUR

Otroci

3 EUR

Študenti

3 EUR

Upokojenci

3 EUR

Družine

12 EUR

Muzej ponuja

Brezžični internet

Trgovina

Knjižnica

Članstvo

Živali dobrodošle